پالس اکسی متر rivital ریشتر

برای قیمت تماس بگیرید
پالس اکسیمتر (Pulse Oximeter) یا اکسیژن‌سنج خون وسیله‌ای است که با کمک آن می‌توان میزان درصد اشباع اکسیژن خون سرخ