نمایش دادن همه 4 نتیجه

کیف احیا آلومینیومی TSN (بدون تجهیزات)

برای قیمت تماس بگیرید

کیف احیا آلومینیومی TSN برای نگه داری و حمل تجهیزات پزشکی مختلف جهت کمک رسانی اولیه به مصدومان و بیماران استفاده می شود. این کیف از آلومینیوم مقاوم ساخته شده و سبک می باشد.

کیف احیا آلومینیومی پر شده TSN

برای قیمت تماس بگیرید

کیف احیا آلومینیومی TSN برای حمل و تگهداری تجهیزات پزشکی مختلف برای کمک های اولیه مصدومان و بیماران در شرایط اورژانسی استفاده می شود. این کیف از آلومینیوم مقاوم ساخته شده و به دلیل سبک بودن به راحتی حمل می شود و تجهیزات را بدون تکان و جابجایی در خود نگه می دارد.

کیف احیا برزنتی پر شده TSN

برای قیمت تماس بگیرید

کیف احیا برزنتی پر شده TSN کیفی است که برای نگه داری و حمل تجهیزات مورد نیاز در شرایط اورژانسی استفاده می شود. این کیف بسیار مقاوم بوده و جادار می باشد.

کیف احیا برزنتی خالی TSN

برای قیمت تماس بگیرید

کیف احیا برزنتی خالی TSN کیفی است که به منظور قرار دادن تجهیزات پزشکی مختلف برای کمک های اولیه ساخته می شود. این کیف توسط تیم امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرد.