نمایش دادن همه 10 نتیجه

تخت ریکاوری وارمر و کات نوزاد دار

برای قیمت تماس بگیرید
 • المنت:۵۰۰ وات (فاصله المنت تا نوزاد ۶۰ سانت)
 • دارای:مانیتور با قابلیت نمایش مدت زمان
 • دارای:سیستم روشنایی به منظور معاینه نوزاد
 • کات نوزاد تمام استیل IN 5

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد تمام استیل IN 5
  • دارای طلق یک تکه تزریقی
  • دارای تشک پرتابل
  • قابلیت تنظیم شیب
  • دارای کشو با ریل دوبل

  کات نوزاد رنگی IN 3

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد رنگی IN 3
  • دارای طلق یک تکه تزریقی
  • دارای سبد شفاف
  • دارای تشک پرتابل

  کات نوزاد سبددار IN 4

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد سبد دار IN 4
  • دارای تشک پرتابل
  • دارای کمد
  • دارای سبد توری پرتابل

  کات نوزاد کشودار IN 2

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد کشو دار IN 2
  • دارای طلق یک تکه تزریقی
  • دارای تشک پرتابل
  • قابلیت تنظیم شیب
  • دارای کشو با ریل دوبل

  کات نوزاد کمددار IN 1

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد کمد دار IN 1
  • دارای طلق یک تکه تزریقی
  • دارای تشک پرتابل
  • قابلیت تنظیم شیب
  • دارای صفحه زیرین

  کات نوزاد مدل آریو

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد مدل آریو
  • دارای محفظه بسته جهت جابجائی بین بخشی
  • قابلیت اتصال اکسیژن به محفظه
  • دارای لگن شفاف ( جنس نشکن )
  • اتصالات استیل
  • چرخ های بدون صدا Tente  آلمان

  کات نوزاد مدل ارج

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد مدل ارج

  کات نوزاد مدل ارج

 • دارای لگن شفاف (جنس نشکن)
 • قابلیت تغییر زاویه لگن در ۳ حالت
 • دارای محفظه ABS جهت قرارگیری وسایل جانبی
 • چرخ های بدون صدا Tente  آلمان
 • کات نوزاد مدل ارمغان

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد مدل ارمغان
  •  دارای لگن شفاف (جنس نشکن)
  • چرخ های بدون صدا Tente آلمان

  کات نوزاد مدل رفاه

  برای قیمت تماس بگیرید
  • کات نوزاد مدل رفاه
  • دارای لگن شفاف (جنس نشکن)
  •  چرخ های بدون صدا Tente آلمان