قرقره آویز پایه دار کشش عضله

برای قیمت تماس بگیرید

قابلیت اتصال به تخت و درب

مناسب کشش دست ، پا و گردن

بهمراه 2 قرقره و نخ اتصال