دستگاه شاک ویو sw700

100.700.000تومان

1- داراي شش ميليون شاک گارانتي

2- داراي هفت سري هد گوناگون براي کاربردهاي مختلف

3- دستگاه پنوماتيکي ( بر اساس مستندات و آخرين نتايج تحقيقات در انواع شاک ويو هاي پنوماتيکي)

4- يک ماه گارانتي بازگشت وجه بدون قيد و شرط.

5-قطعات پنوماتيکي دستگاه ساخت SMC ژاپن مي باشد .

6-داراي ظاهري شکيل و زيبا