اسلینگ گردنی

برای قیمت تماس بگیرید


اسلینگ گردن برای کشش گردن استفاده می‌شود. تراکشن یا کشش گردن با تجویز پزشک معالج برای درمان درد گردن مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین از بروز آرتروز گردن و برخی بیماری‌های مربوط به دیسک مهره‌های گردن جلوگیری می‌کند. برای استفاده از این اسلینگ می‌توان از قرقره تراکشن لبه تخت استفاده کرد. در شکل زیر تصویر استفاده از اسلینگ گردن و قرقره تراکشن نشان داده شده است.