سیتو براش

برای قیمت تماس بگیرید
  • ترکیبی از:دو وسیله
  • استفاده: آسان
  • دردومدل: استریل وغیراستریل
  • قابل استفاده در روش:Liquid Base
  • حجم نمونه گیری: بالا