اسپیرومتری تشویقی

67.000تومان
 
  • این محصول برای بیماران با اختلالات ریوی که می توانند به کمک این دستگاه بازده تنفسی خود را افزایش دهند بسیار مناسب می باشد.
  • این اسپیرومتر تایوانی به همراه کاتالوگ و دفترچه راهنما به خریدار عرضه می شود.