پلاسما اکستراکتور

برای قیمت تماس بگیرید


این دستگاه برای جداسازی فرآورده های خونی در انتقال خون استفاده می شود و دارای مکانیزم فشار است