نمایش دادن همه 2 نتیجه

دستگاه اندازه گیری اندازه گیر رسانندگی گرمایی نانو

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه اندازه گیر رسانندگی گرمایی نانو  فیلم نازک به روش 2-Omega 2ω مدل TCN-2ω ساخت ADVANCE RIKO کشور ژاپن قابلیت سنجش رسانندگی گرمایی نانو فیلم های نازک را در جهت ضخامت اندازه گیری می کند. تنها سیستم تجاری موجود در جهان برای اندازه گیری رسانندگی حرارتی نانو فیلم های نازک در جهت ضخامت به روش اندازه گیری 2 امگا ( 2-Omega  ).در مقایسه با روش های دیگر، نمونه ها می توانند به راحتی ایجاد شوند و روش اندازه گیری را می توان به آسانی انجام داد.

دستگاه اندازه گیری رسانندگی گرمایی به روش سیم داغ

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه اندازه گیری رسانندگی گرمایی به روش سیم داغ ( hot wire ) مدل  TC-1000 ساخت ADVANCE RIKO درکشور ژاپن می باشد که قادر به اندازه گیری رسانندگی گرمایی  مواد مختلف از جمله جامدات، پودر و مایعات با روش hot wire است. روش سیم داغ رسانندگی حرارتی را با استفاده از پدیده گذار انتقال حرارت پیدا می کند بدین صورت که توان ثابت در زمان مشخص به سیم برق وارد می شود و تغییر درجه حرارت سیم گرمادهی شده در آن زمان اندازه گیری می شود.رسانندگی گرمایی  از طریق توان ورودی، طول سیم گرمادهی شده و تغییر زمانی پیدا می شود.