نمایش دادن همه 9 نتیجه

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل TriStar II

برای قیمت تماس بگیرید
آنالیز مساحت سطح و تخلخل سنج BET مدل TriStar II محصول Micromeritics یکی از جدیدترین محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی BET با دقت و عملکرد بالا می باشد. محصولات آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنجی Micromeritics از برترین محصولات آنالیز سطح می باشد که در بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی معتبر دنیا استفاده می شود. قابلیت های منحصر به فرد، محصولات اندازه گیری مساحت سطح BET و اندازه گیری تخلخل Micromeritics برای کاربردهای تحقیق و توسعه بسیار مناسب است و محبوبیت ویژه ای در میان کاربران دارد.

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل ASAP 2020

برای قیمت تماس بگیرید
آنالیز مساحت سطح و تخلخل سنج BET مدل ASAP 2020 محصول Micromeritics یکی از جدیدترین محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی BET با دقت و عملکرد بالا می باشد. محصولات آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنجی Micromeritics از برترین محصولات آنالیز سطح می باشد که در بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی معتبر دنیا استفاده می شود. قابلیت های منحصر به فرد، محصولات اندازه گیری مساحت سطح BET و اندازه گیری تخلخل Micromeritics برای کاربردهای تحقیق و توسعه بسیار مناسب است و محبوبیت ویژه ای در میان کاربران دارد.

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل ASAP 2460

برای قیمت تماس بگیرید
آنالیز مساحت سطح و تخلخل سنج BET مدل ASAP 2460 محصول Micromeritics یکی از جدیدترین محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی BET با دقت و عملکرد بالا می باشد. محصولات آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنجی Micromeritics از برترین محصولات آنالیز سطح می باشد که در بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی معتبر دنیا استفاده می شود. قابلیت های منحصر به فرد، محصولات اندازه گیری مساحت سطح BET و اندازه گیری تخلخل Micromeritics برای کاربردهای تحقیق و توسعه بسیار مناسب است و محبوبیت ویژه ای در میان کاربران دارد.

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل Autochem II 2920

برای قیمت تماس بگیرید
کاتالیست و تخلخل سنج آزمایشگاهی مدل Autochem II 2920 محصول Micromeritics یکی از جدیدترین محصولات آنالیز سطح با دقت و عملکرد بالا می باشد. محصولات کاتالیست و تخلخل سنج آزمایشگاهی مدل Autochem II 2920 Micromeritics از برترین محصولات آنالیز سطح می باشد که در بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی معتبر دنیا استفاده می شود. قابلیت های منحصر به فرد، محصولات آنالیز سطح مدل Autochem II 2920 Micromeritics برای کاربردهای تحقیق و توسعه بسیار مناسب است و محبوبیت ویژه ای در میان کاربران دارد.

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل Autochem II 2950

برای قیمت تماس بگیرید
آنالیز جذب شیمیایی فشار بالا مدل Autochem II 2950 محصول Micromeritics یکی از جدیدترین محصولات آنالیز سطح با دقت و عملکرد بالا می باشد. محصولات آنالیز جذب شیمیایی فشار بالا مدل Autochem II 2950 Micromeritics از برترین محصولات آنالیز سطح می باشد که در بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی معتبر دنیا استفاده می شود. قابلیت های منحصر به فرد، محصولات آنالیز سطح مدل Autochem II 2950 Micromeritics برای کاربردهای تحقیق و توسعه بسیار مناسب است و محبوبیت ویژه ای در میان کاربران دارد.

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل Gemini V

برای قیمت تماس بگیرید
آنالیز مساحت سطح و تخلخل سنج BET مدل Gemini V محصول Micromeritics یکی از جدیدترین محصولات اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنجی BET با دقت و عملکرد بالا می باشد. محصولات آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنجی Micromeritics از برترین محصولات آنالیز سطح می باشد که در بسیاری از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی معتبر دنیا استفاده می شود. قابلیت های منحصر به فرد، محصولات اندازه گیری مساحت سطح BET و اندازه گیری تخلخل Micromeritics برای کاربردهای تحقیق و توسعه بسیار مناسب است و محبوبیت ویژه ای در میان کاربران دارد.

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل Nova e 4200

برای قیمت تماس بگیرید
اندازه گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنج سری Nova e محصول Quantachrome از برترین محصولات اندازه گیری سطح ویژه BET ، تخلخل سنج ، اندازه گیری جذب شیمیایی و جذب فیزیکی و اندازه گیری جذب سطحی می باشد. الگوی Quantachrome ارائه دهنده محصولات اندازه گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنج مدل Nova e 4200 در بر دارنده کارایی و کیفیت بالا در اندازه گیری مساحت سطح ویژه و آنالیز تخلخل سنجی می باشد. آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنج سری Nova e دارای هشت مدل برای مشاهدات مورد نیاز در همه تحقیقات با دقت در تمامی آزمایشگاه ها می باشد . Quantachrome ارائه دهنده بهترین محصولات آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنج و نیز ارائه دهنده بهترین خدمات تعمیرو سرویس و پشتیبانی ، ارائه دهنده قطعات یدکی و لوازم جانبی ، می باشد . این محصول مناسب برای برنامه های مختلف تمامی آزمایشگاه ها می باشد .

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل NOVA touch

برای قیمت تماس بگیرید
اندازه گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنج مدل NOVA touch محصول Quantachrome از برترین محصولات اندازه گیری مساحت سطح ویژه BET تخلخل سنج ، اندازه گیری جذب شیمیایی و جذب فیزیکی و اندازه گیری جذب سطحی می باشد. الگوی Quantachrome ارائه دهنده محصولات آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنج مدل NOVA touch در بر دارنده کارایی و کیفیت بالا در اندازه گیری مساحت سطح ویژه و آنالیز تخلخل سنجی می باشد. آنالیز سطح ویژه BET و تخلخل سنج مدل NOVA touch برای مشاهدات مورد نیاز در همه تحقیقات با دقت در تمامی آزمایشگاه ها می باشد .

اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل سنج BET مدل QUADRASORB-evo

برای قیمت تماس بگیرید
اندازه گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنج مدل QUADRASORB evo محصول Quantachrome از برترین محصولات اندازه گیری سطح ویژه BET ، تخلخل سنج ، اندازه گیری جذب شیمیایی و جذب فیزیکی و اندازه گیری جذب سطحی می باشد. اندازه گیری سطح ویژه BET و تخلخل سنج مدل QUADRASORB evo برای پاسخگویی به نیازهای آزمایشگاهی، به منظور افزایش توان بالای تحلیلی ، بدون ضعف دقت، انعطاف پذیری و بهره وری بالا طراحی شده است. چهار پورت تجزیه و تحلیل مستقل و متناوب محدودیت های سیستم های محفظه دو جداره عایق ( dewar ) را حذف می کند که نمونه ها را به محض اتمام اندازه گیری های قبلی دوباره اجرا می کند.