نمایش 1–12 از 72 نتیجه

اسپکتروفتومتر UV-Vis 8100C

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 8100C محصول AquaLabo می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل 8100C AquaLabo دارای طراحی هوشمند و قوی و همچنین نرم افزار کاربر پسند بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis AquaLabo بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 8100C محصول AquaLabo ، توسط پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis 910

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 910 محصول AquaLabo می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل 910 AquaLabo دارای طراحی هوشمند و قوی و همچنین نرم افزار کاربر پسند بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis AquaLabo بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 910 محصول AquaLabo توسط  پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis 9100C

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9100C محصول AquaLabo می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل 9100C AquaLabo دارای طراحی هوشمند و قوی و همچنین نرم افزار کاربر پسند بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis AquaLabo بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9100C محصول AquaLabo ، توسط پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis 9300

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9300 محصول AquaLabo می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل 9300 AquaLabo دارای طراحی هوشمند و قوی و همچنین نرم افزار کاربر پسند بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis AquaLabo بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9300 محصول AquaLabo توسط  پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis 940

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 940 محصول AquaLabo می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل 940 AquaLabo دارای طراحی هوشمند و قوی و همچنین نرم افزار کاربر پسند بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis AquaLabo بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 940 محصول AquaLabo توسط  پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis 9400C

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9400C محصول AquaLabo می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل 9400C AquaLabo دارای طراحی هوشمند و قوی و همچنین نرم افزار کاربر پسند بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis AquaLabo بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9400C محصول AquaLabo توسط پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis 9600

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9600 محصول AquaLabo می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل 9600 AquaLabo دارای طراحی هوشمند و قوی و همچنین نرم افزار کاربر پسند بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis AquaLabo بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل 9600 محصول AquaLabo توسط  پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis Cintra

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Visible ( طیف سنجی مرئی - فرابنفش ) سری Cintra ساخت GBC کشور استرالیا است که این هم اکنون با چینی Ewai همکاری می کند.  این سری از محصولات اسپکترومتر UV-Visible مدل cintra شامل مدل های cintra1010، cintra2020، cintra3030 و cintra4040 می باشد که این مدل ها نسبت به مدل پیشین دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Visible ، ویژگی­ های اپتیکی بهتری دارند. ویژگی­ های سری جدید محصولات اسپکتروسکوپی UV-Visible سری cintra شامل موارد زیر است: از طرفی محصولات طیف سنجی مرئی فرابنفش ، مدل Cintra1010 ارزانترین دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Visible از این سری محصولات اسپکتروفتومتر UV-Visible است و مدل Cintra 4040 کاملترین دستگاه اسپکترومتر UV-Visible و از نظر قیمت نسبت به نمونه ­های مشابه بسیار بهتر است. تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات محصولات طیف سنجی مرئی – فرابنفش که به واسطه ی Ewai در سراسر دنیا عرضه می شود، این دستگاه را در صدر لیست فروش محصولات اسپکتروفتومتر UV-Visible قرار داده و خرید محصولات طیف سنجی مرئی – فرابنفش را برای کاربرانش بسیار آسان کرده است. فروش محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش توسط پرتوشار صورت می گیرد. همچنین هرگونه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با محصولات طیف سنجی مرئی فرابنفش توسط متخصصین پرتوشار ارائه می شود.

اسپکتروفتومتر UV-Vis Cintra 3030

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل Cintra 3030 محصول GBC می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل Cintra 3030 GBC دارای پرتوهای دوگانه ای است که پایداری عالی دراز مدت و نتایج دقیق را تضمین می کند. همچنین اسپکتروسکوپی UV-Vis مدل Cintra 3030 دارای ویژگی های عالی و قابل قبول برای استفاده در صنعت می باشد. طیف سنجی مرئی – فرابنفش مدل Cintra 3030 بدلیل کیفیت بالا و ویژگی های پیشرفته انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش توسط  پرتوشار صورت می گیرد. همچنین هرگونه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با محصولات طیف سنجی مرئی فرابنفش توسط متخصصین  پرتوشار ارائه می شود.

اسپکتروفتومتر UV-Vis Cintra 4040

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل Cintra 4040 محصول GBC می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل Cintra 4040 GBC دارای پرتوهای دوگانه ای است که پایداری عالی دراز مدت و نتایج دقیق را تضمین می کند. همچنین اسپکتروسکوپی UV-Vis مدل Cintra 4040 دارای ویژگی های عالی و قابل قبول برای استفاده در صنعت می باشد. طیف سنجی مرئی – فرابنفش مدل Cintra 4040 بدلیل کیفیت بالا و ویژگی های پیشرفته انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis با بهترین کیفیت و خدمات پس از فروش توسط  پرتوشار صورت می گیرد. همچنین هرگونه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با محصولات طیف سنجی مرئی فرابنفش توسط متخصصین  پرتوشار ارائه می شود.

اسپکتروفتومتر UV-Vis i2

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل i2 محصول Hanon Instrument کشور چین می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل i2 Hanon Instrument دارای سیستم اپتیک پیشرفته بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis Hanon Instrument بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل i2 محصول Hanon Instrument کشور چین توسط پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر UV-Vis i3

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل i3 محصول Hanon Instrument کشور چین می باشد. اسپکترومتر UV-Vis مدل i3 Hanon Instrument دارای سیستم اپتیک پیشرفته بوده که این محصول اسپکتروسکوپی UV-Vis را برای استفاده در مراکز علمی پژوهشی و صنعتی ایده آل می سازد. محصولات اسپکتروفتومتر UV-Vis Hanon Instrument بدلیل کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب انتخاب مناسبی برای خریداران محصولات اسپکتروسکوپی UV-Vis می باشد. فروش اسپکتروفتومتر UV-Vis مدل i3 محصول Hanon Instrument کشور چین توسط پرتوشار صورت می پذیرد.

اسپکتروفتومتر یکی از کاربردی ترین تجهیزات آزمایشگاهی به شمار می آید. این دستگاه در واقع نوعی طیف سنج می باشد و از آن در انجام بسیاری از پژوهش های علمی استفاده میشود. کاربرد دستگاه اسپکتروفتومتر به صورت تخصصی، در انجام واکنش های رنگ سنجی و اندازه گیری کدورت یا غلظت مایعات می باشد.در اختیار داشتن این دستگاه، برای انجام اکثر آزمایش های زیستی و شیمیایی امری ضروری است، به گونه ای که اندازه گیری بسیاری از پارامترهای آزمایشگاهی بدون وجود آن امکان پذیر نمی باشد.

اهمیت وجود این دستگاه در آزمایشگاه سبب شده، تا خرید اسپکتروفتومتر در اولویت کار اکثر آزمایشگاه ها قرار گیرد. این دستگاه کاربردها و قابلیت های متنوعی دارد به گونه ای که، از اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی در اندازه گیری های بسیار حساسی چون؛ تعیین غلظت ژنوم نیز استفاده میشود. از این رو به سبب اهمیت و نقش این دستگاه در پژوهش تحقیقاتی و علمی، در ادامه با ساختار دستگاه اسپکتروفتومتر و نحوه ی عملکرد آن آشنا خواهیم شد.

آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر و ساز و کار آن

اسپکتروفتومتر در واقع میزان نور عبوری از نمونه را به شکل تابعی از طول موج می سنجد. به عبارت دیگر ساز و کار این دستگاه به گونه ای است که، برهمکنش میان نور با ماده را مورد سنجش قرار می دهد. این دستگاهاز دو منبع نور برای انجام رنگ سنجی بهره می برد. این دو منبع شامل؛ لامپ دوتریم جهت تامین نور فرابنفش و لامپ هالوژنی تنگستن، جهت تامین گستره ی نور ی مرئی می باشند. در حقیقت این دستگاه به منظور انجام روش اسپکتروفتومتری برای مایعات تعبیه شده است اما، قابلیت سنجش و بررسی گازها و مواد جامد شفاف را نیز دارا می باشد.

اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی در محدوده ی طول موج ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر کار میکند. همچنین این دستگاه قادر به اندازه گیری طول موج های تکی و طیف های روبشی نیز می باشد. دقت اندازه گیری بالای این دستگاه سبب شده تا بتواند، حتی مقادیر و غلظت های بسیار اندک را نیز اندازه گیری کند. از این رو میتوان، یکی از با اهمیت ترین موارد کاربرد دستگاه اسپکتروفتومتر را در اندازه گیری غلظت مولکولهایی چون؛RNA و DNA دانست. از این روست که این دستگاه نه تنها در آزمایشگاهای شیمی بلکه، در آزمایشگاه های زیست شناسی و ژنتیک نیز یافت میشود.

نمایشگر دستگاه اسپکتروفتومتر

نمایشگر در واقع خارجی ترین بخش یک اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی می باشد. این جز در واقع میزان انرژی الکتریکی دریافتی از آشکارساز را تفسیر و به شکل داده هایی قابل درک نمایش می دهد. نمایشگر معمولاً داده ها را به صورت اعداد یا نمودارهایی که نشانگر شدت جذب نور هستند، نشان می دهد.

نکات مورد توجه به هنگام خرید اسپکتروفتومتر و کار با آن

  • با توجه به آنکه اندازه گیری های انجام شده با این دستگاه از حساسیت بالایی برخوردارند، باید به هنگام خرید اسپکتروفتومتر از سالم بودن و دقت دستگاه اطمینان حاصل کنید.
  • جهت اطمینان از خرید کالای اصل و با کیفیت، این دستگاه را از مراجع معتبری چون؛ تجهیزات پزشکی وینکل پلاس تهیه کنید.
  • دستگاهرا در سطحی صاف و بدون شیب قرار داده و از دستگاههای تولید کننده امواج الکتریکی و الکترومغناطیس دور نگه دارید.
  • پس از روشن کردن دستگاه کمی صبر کنید تا به تعادل حرارتی و الکتریکی برسد، سپس از آن استفاده نمایید.
  • از ریختن مایع در محفظه ی نگهداری نمونه خودداری کنید، تا در اندازه گیری خطا ایجاد نشود.