نمایش 1–12 از 13 نتیجه

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل 5100

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القاییICP مدل 5100 محصول Agilent می باشد . اسپکترومتر کوپل القایی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوری ICP-OESسرعت بی نظیری در آنالیز نمونه ها دارد. تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات محصولات اسپکتروسکوپی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوری ICP-OES که به واسطه Agilent در سراسر دنیا انجام می گیرد، خرید محصولات طیف سنجی پلاسما کوپل القایی ، این را به گزینه ای بی رقیب تبدیل کرده است.

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل 5110

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل 5110 محصول Agilent می باشد . اسپکترومتر پلاسما کوپل القایی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوری ICP-OESسرعت بی نظیری در آنالیز نمونه ها دارد. تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات محصولات اسپکتروسکوپی پلاسما جفت شده القایی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوریICP-OES بواسطه Agilent در سراسر دنیا انجام می گیرد. طیف سنجی پلاسما جفت شده القایی ICP مدل 5110 محصول Agilent دارای تکنولوژی منحصر به فرد Dichroic Spectral Combined (DSC) است که امکان اندازه گیری های شعاعی و محوری را به صورت فراهم می کند. همپوشانی با مشعل عمودی و سرعت بالا، سنسور VCS II CCD با مصرف صفر گاز، ICP- ، حتی سخت ترین نمونه ها را تا 55٪ سریعتر با استفاده از آرگون کمتر از میزان 50٪ ، توسط اسپکترومتر پلاسما جفت شده القایی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوری ICP-OES مدل 5110 صورت می گیرد . 

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل 7800

برای قیمت تماس بگیرید
  اسپکتروفتومتر جرمی پلاسما جفت شده القایی ICP-MS مدل 7800 محصول Agilent می باشد. اسپکترومتر جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS مدل 7800 با سرعت و حساسیت بالا و سازگاری عالی با تلورانس زمینه بالا  و محدوده وسیع دینامیکی و کنترل موثر تداخل های چند اتمی را دارا می باشد. طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS مدل 7800 ، دارای 10 برابر سرعت مطلوب تر برای نسبت سیگنال به نویز است . اسپکتروسکوپی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS مدل 7800 با قابلیت راه اندازی سریع و نصب آسان و نیز دستیابی به نتایج قابل اطمینان در محدوده وسیعی از نمونه ها را دارا می باشد. اسپکتروفتومتر جرمی پلاسما کوپل شده القایی ICP-MS مدل 7800 محصولی است که ترکیبی از سخت افزارهای ثابت  شده، ابزار بهینه سازی اتوماتیک و روش های از پیش تنظیم شده جهت ساده سازی آنالیز معمول، مناسب آزمایشگاه های بیشتر و ارائه نتایج قابل اعتماد است. علاوه بر این، با تحمل ماتریس بالا، محدوده دینامیکی گسترده و کنترل موثر تداخل های چند قطبی، اسپکترومتر جرمی پلاسما کوپل شده القایی ICP-MS مدل 7800 بی نظیر را از تحلیل ماتریس های پیچیده یا متغیر نمونه بی نیاز می کند. اسپکتروسکوپی جرمی پلاسما کوپل شده القایی ICP-MS مدل 7800 فوق العاده آسان برای راه اندازی و استفاده است، بنابراین شما می توانید به سرعت نتایج قابل اعتماد در طیف وسیعی از انواع نمونه تولید کنید.

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل 7900

برای قیمت تماس بگیرید
  اسپکتروفتومتر جرمی پلاسما جفت شده القایی ICP-MS مدل 7900 محصول Agilent می باشد. اسپکترومتر جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS مدل 7900 با سرعت و حساسیت بالا و سازگاری عالی با تلورانس زمینه بالا  و محدوده وسیع دینامیکی و کنترل موثر تداخل های چند اتمی را دارا می باشد. طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS مدل 7900 ، دارای 10 برابر سرعت مطلوب تر برای نسبت سیگنال به نویز است . اسپکتروسکوپی جرمی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS مدل 7900 با قابلیت راه اندازی سریع و نصب آسان و نیز دستیابی به نتایج قابل اطمینان در محدوده وسیعی از نمونه ها را دارا می باشد.

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل Avio200

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل Avio200 ساخت PerkinElmer یک اسپکتروفتومتر هم زمان واقعی، دوگانه و یک ICP-OES جمع و جور است. اسپکترومتر پلاسما جفت شده القایی هم زمان ICP-OES مدل Avio200 از پلاسما عمودی بهره می برد و برای رسیدن به حتی سخت ترین نمونه ها، نمونه های ماتریس بالا بدون رقت، تولید، بهره وری و بازده سریعتر سرمایه گذاری طراحی شده است..

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل Avio500

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل Avio500 یک اسپکتروفتومتر هم زمان واقعی، دوگانه و یک اسپکترومتر پلاسما جفت شده القایی ICP-OES جمع و جور است. اسپکتروسکوپی پلاسما جفت شده القایی ICP-OES مدل Avio500 از پلاسما عمودی بهره می برد و برای رسیدن به حتی سخت ترین نمونه ها، نمونه های ماتریکس بالا بدون رقت، تولید، بهره وری و بازده سریعتر سرمایه گذاری طراحی شده است.

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPE-9800

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر همزمان پلاسمای جفت شده القایی و اسپکتروفتومتر انتشار اتمی ICPE مدل ICPE-9800 محصول Shimadzu کشور ژاپن می باشد. سیستم های نسل بعدی هستندکه دقت فوق العاده ای را همزمان و به سرعت جهت آنالیز چندین عنصر ، صرف نظر از میزان غلظت آن ها را ارائه می دهد. همچنین اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت شده القایی ICP مدل ICPE-9800 دارای نرم افزار کاربر پسند بوده و موجب آنالیز آسان می شود. علاوه بر این، اسپکتروفتومتر همزمان پلاسما جفت شده القایی و اسپکتروفتومتر انتشار اتمی مدل ICPE-9800 موجب کاهش هزینه ها شده  در حالی که بالاترین میزان کارکرد را فراهم می آورد. اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPE-9800 قابل استفاده درمقیاس صنعتی می باشد. اسپکتروفتومتر هم زمان کوپل القایی پلاسما ICP و اسپکتروفتومتر انشار اتمی کوپل القایی پلاسما ICPE مدل ICPE-9800 ، سری نهایی در هسته ICP را نشان می دهد و طیف سنجی انتشار را برای محیط زیست، دارویی، مواد غذایی، شیمیایی، فلز و دیگر زمینه ها فراهم می کند . 

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPS-7510

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPS-7510 با دو منوکروماتور متوالی، محصول Shimadzu کشور ژاپن می باشد. اسپکترومتر کوپل شده القایی ICP مدل ICPS-7510 ، می تواند برای حیطه وسیعی از آنالیز ارزیابی برای تحقیق و توسعه و مدیریت محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. اسپکتروفتومتر پلاسما کوپل شده القایی ICP مدل ICPS-7510 گستره وسیعی از  آنالیز عناصر را  با استفاده از یک طیف سنج انتشار با پلاسما ، به صورت نا محدود را مورد مطالعه قرار می دهد .

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPS-8100

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPS-8100 با دو مونوکروماتور متوالی محصول Shimadzu کشور ژاپن می باشد. اسپکترومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPS-8100 می تواند برای حیطه وسیعی از آنالیز ارزیابی برای تحقیق و توسعه و مدیریت محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد . اسپکتروسکوپی پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPS-8100 ، گستره وسیعی از آنالیز عناصر را با استفاده از یک طیف سنج انتشار پلاسما ، به صورت نا محدود مورد مطالعه قرار می دهد . طیف سنجی انتشار پلاسما جفت شده القایی ICP مدل ICPS-8100 با دو منوکروماتور متوالی محصولی جدید از Shimadzu می باشد . از زمان گسترش اولین اسپکتروفتومتر پلاسما کوپل شده القایی ICP مدل ICPS-8100 با دو منوکروماتور متوالی در سال 1977، توسط Shimadzu بیش از 1200 اسپکترومتر کوپل شده القایی با انتشار الگوریتم ICP به صورت چند کاناله و دارای توالی  به فروش رسیده است و این یکی از رهبران جهانی در تکنولوژی اسپکتروفتومتر کوپل شده القایی ICP است. اسپکتروسکوپی پلاسمای کوپل شده القایی ICP مدل ICPS-81000 یک اسپکترومتر انتشار یافته از ICP است که نه تنها تجربه، عملکرد و کیفیت انباشت محصولات انتشار ICM Shimadzu را شامل می شود، بلکه قابلیت عملکرد با اطمینان و سهولت آن را نیز بهبود می بخشد.

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل NexION 1000

برای قیمت تماس بگیرید
    اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی جرمی ICP-MS مدل NexION 1000 محصول PerkinElmer از برترین محصولات اسپکترومتر ICP در جهان می باشد که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی و صنعتی بزرگ دنیا استفاده می شود. اسپکترومتر پلاسما جفت شده القایی جرمی ICP-MS مدل NexION 1000 یک سیستم ایده آل با کارایی بالا برای تجزیه و تحلیل های معمول، چند عنصری و آنالیزهای ردیابی است که استانداردهای قانونی را برآورده ساخته و متناسب با بودجه شما کار می کند. اسپکتروسکوپی پلاسما جفت شده القایی جرمی ICP-MS مدل NexION 1000 دارای ویژگی هایی است که برای ارائه سرعت استثنایی و عملیات ساده، کارآیی خود را نسبت به محصولاتی قبلی افزایش داده است.

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل NexION 2000

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی جرمی ICP-MS مدل NexION 2000 محصول PerkinElmer از برترین محصولات اسپکترومتر ICP در جهان می باشد که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی و صنعتی بزرگ دنیا استفاده می شود. اسپکتروسکوپی پلاسما جفت شده القایی جرمی ICP-MS مدل NexION 2000 یک سیستم ایده آل با کارایی بالا برای تجزیه و تحلیل های معمول، چند عنصری و آنالیزهای ردیابی است که استانداردهای قانونی را برآورده ساخته و متناسب با بودجه شما کار می کند. طیف سنجی پلاسما جفت شده القایی جرمی ICP-MS مدل NexION 2000 دارای ویژگی هایی است که برای ارائه سرعت استثنایی و عملیات ساده، کارآیی خود را نسبت به محصولاتی قبلی افزایش داده است.

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP-OES

برای قیمت تماس بگیرید
اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوری ICP-OES مدل Quantima ، محصولی بسیار عالی در پلاسما جفت شده القایی ICP از GBC کشور استرالیا می باشد . نسل چهارم اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP مدل Quantima نشان دهنده یک جهش کوانتومی در تکنولوژی اسپکتروفتومتر پلاسما کوپل شده القایی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوری ICP-OES با بسیاری از ویژگی های عالی است که قابل ارائه به کاربران می باشد. GBC با سابقه کاری طولانی مدت خود ، متمرکز بر ارائه بهترین محصولات آنالیز بخصوص در زمینه اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی بهمراه اسپکتروفتومتر نشر نوری ICP-OES می باشد که به عنوان یکی از اعضای اصلی در اسپکتروسکوپی پلاسما کوپل القایی همراه با اسپکتروسکوپی نشر نور ICP-OES ارائه دهنده محصولات خود به بیشتر از 50 کشور در سراسر جهان می باشد 

اسپکتروفتومتر یکی از کاربردی ترین تجهیزات آزمایشگاهی به شمار می آید. این دستگاه در واقع نوعی طیف سنج می باشد و از آن در انجام بسیاری از پژوهش های علمی استفاده میشود. کاربرد دستگاه اسپکتروفتومتر به صورت تخصصی، در انجام واکنش های رنگ سنجی و اندازه گیری کدورت یا غلظت مایعات می باشد.در اختیار داشتن این دستگاه، برای انجام اکثر آزمایش های زیستی و شیمیایی امری ضروری است، به گونه ای که اندازه گیری بسیاری از پارامترهای آزمایشگاهی بدون وجود آن امکان پذیر نمی باشد.

اهمیت وجود این دستگاه در آزمایشگاه سبب شده، تا خرید اسپکتروفتومتر در اولویت کار اکثر آزمایشگاه ها قرار گیرد. این دستگاه کاربردها و قابلیت های متنوعی دارد به گونه ای که، از اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی در اندازه گیری های بسیار حساسی چون؛ تعیین غلظت ژنوم نیز استفاده میشود. از این رو به سبب اهمیت و نقش این دستگاه در پژوهش تحقیقاتی و علمی، در ادامه با ساختار دستگاه اسپکتروفتومتر و نحوه ی عملکرد آن آشنا خواهیم شد.

آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر و ساز و کار آن

اسپکتروفتومتر در واقع میزان نور عبوری از نمونه را به شکل تابعی از طول موج می سنجد. به عبارت دیگر ساز و کار این دستگاه به گونه ای است که، برهمکنش میان نور با ماده را مورد سنجش قرار می دهد. این دستگاهاز دو منبع نور برای انجام رنگ سنجی بهره می برد. این دو منبع شامل؛ لامپ دوتریم جهت تامین نور فرابنفش و لامپ هالوژنی تنگستن، جهت تامین گستره ی نور ی مرئی می باشند. در حقیقت این دستگاه به منظور انجام روش اسپکتروفتومتری برای مایعات تعبیه شده است اما، قابلیت سنجش و بررسی گازها و مواد جامد شفاف را نیز دارا می باشد.

اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی در محدوده ی طول موج ۱۹۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر کار میکند. همچنین این دستگاه قادر به اندازه گیری طول موج های تکی و طیف های روبشی نیز می باشد. دقت اندازه گیری بالای این دستگاه سبب شده تا بتواند، حتی مقادیر و غلظت های بسیار اندک را نیز اندازه گیری کند. از این رو میتوان، یکی از با اهمیت ترین موارد کاربرد دستگاه اسپکتروفتومتر را در اندازه گیری غلظت مولکولهایی چون؛RNA و DNA دانست. از این روست که این دستگاه نه تنها در آزمایشگاهای شیمی بلکه، در آزمایشگاه های زیست شناسی و ژنتیک نیز یافت میشود.

نمایشگر دستگاه اسپکتروفتومتر

نمایشگر در واقع خارجی ترین بخش یک اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی می باشد. این جز در واقع میزان انرژی الکتریکی دریافتی از آشکارساز را تفسیر و به شکل داده هایی قابل درک نمایش می دهد. نمایشگر معمولاً داده ها را به صورت اعداد یا نمودارهایی که نشانگر شدت جذب نور هستند، نشان می دهد.

نکات مورد توجه به هنگام خرید اسپکتروفتومتر و کار با آن

  • با توجه به آنکه اندازه گیری های انجام شده با این دستگاه از حساسیت بالایی برخوردارند، باید به هنگام خرید اسپکتروفتومتر از سالم بودن و دقت دستگاه اطمینان حاصل کنید.
  • جهت اطمینان از خرید کالای اصل و با کیفیت، این دستگاه را از مراجع معتبری چون؛ تجهیزات پزشکی وینکل پلاس تهیه کنید.
  • دستگاهرا در سطحی صاف و بدون شیب قرار داده و از دستگاههای تولید کننده امواج الکتریکی و الکترومغناطیس دور نگه دارید.
  • پس از روشن کردن دستگاه کمی صبر کنید تا به تعادل حرارتی و الکتریکی برسد، سپس از آن استفاده نمایید.
  • از ریختن مایع در محفظه ی نگهداری نمونه خودداری کنید، تا در اندازه گیری خطا ایجاد نشود.